Hai Mưoi Năm qua

Đặng Thế Lun

 

Cũng một con đường,

 hai mươi năm về trước

Theo em đến trường

Mưa ướt bờ mi

Cũng một con đường,

Hm nay anh trở lạI

Xn xao gt giy

Em tm ở nơi đu

Cũng một dng song

Hai mươi năm về trướ

Em bước qua đ,

 đi chn nhỏ run run

Cũng một chiều mưa

em nghing vnh nn

Mua ướI vai mềm

anh lạnh buốt con tim

 

ĐK.Cn đu con đường về  nh em

Cn đu dng sng kia lững lờ

Cn ai thuơng chiều mưa đổ

Thương em cn ngy thơ

Cũng một ngi trường

Hai mươi năm về trước

Em chiếc o di,tc xỏa bờ vai

Cũng một hin nh

Hm nay anh trở lạI

Em xt xa đầy, o v buồn len

Nhớ một ngy xưa

Hai mươi năm về trước

Anh vẫy tay cho,

Em nưc mắt rưng rưng

Nay anh trở về,xin cho tạ lỗI

Em c bao giờ nhớ đến ti

GO BACK

haimuoinamqua.jpg

Cũng một con đường

Cũng một dng sng